Quick Search

Contact Us

Company Name:wanxinghong

Address:Dongguan Dongcheng Dongguan Long Road West, No. 2

Free customer service hotline:

(China)

(Taiwan)

Traffic timer:

Contact UsAre you here:Home > Contact Us

PAN-GLOBE

PAN-GLOBE INSTRUMENT & CONTROLS CO,LTD

    Address: Xinzhuang City, Taipei County 482, Zhongping Road
     Contact: yu kaiyun
     Tel :886 -2-22967047 Fax :886-2-22967049
     E-mail: pan.globe @ yahoo.com.tw

Dongguan Wan Xinghong automation co., LTD
Contact: Victor Huang

      Mobile:13818787336/021-64839585-8015

     Email: [email protected] / [email protected]

     Address:No.2westGuanchangRoad,DongchengDistrict,DongguanCity, Guangdong,China

Customer Service telephone:400 -615-5916     Taiwan telephone: 080-022-0007

内蒙古

站点城市联系方式地址

    Links

        Pp期期好彩